transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

PROPHECY - a database for high-resolution phenomics

Författare och institution:
Luciano Fernandez-Ricaud (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Jonas Warringer (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Elke Ericson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Ilona Pylvänäinen (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); G. J. L. Kemp (-); Olle Nerman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Anders Blomberg (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Nucleic Acids Research, 33 s. D369-D373
ISSN:
0305-1048
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The rapid recent evolution of the field phenomics—the genome-wide study of gene dispensability by quantitative analysis of phenotypes—has resulted in an increasing demand for new data analysis and visualization tools. Following the introduction of a novel approach for precise, genome-wide quantification of gene dispensability in Saccharomyces cerevisiae we here announce a public resource for mining, filtering and visualizing phenotypic data—the PROPHECY database. PROPHECY is designed to allow easy and flexible access to physiologically relevant quantitative data for the growth behaviour of mutant strains in the yeast deletion collection during conditions of environmental challenges. PROPHECY is publicly accessible at http://prophecy.lundberg.gu.se.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
40252
Posten skapad:
2007-04-02 13:29
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007