transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den traumatiserade flyktingen

Medikalisering av flyktingskap som ordningsregim

Författare och institution:
Marita Eastmond (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Socialmedicinsk Tidskrift, 81 ( 6 ) s. 546-557
ISSN:
0037-833X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
40236
Posten skapad:
2007-04-02 12:06
Posten ändrad:
2007-05-02 13:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007