transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimal Surveillance

Författare och institution:
Marianne Frisén (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU); Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Biometrika, 78 ( 2 ) s. 271-280
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Continual surveillance to detect some event is of interest in quite different situations in industry, medicine, economics and other fields. A general method with an optimality property is described. The implications of the method for some different situations are derived. Some commonly used methods turn out to be special cases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Statistik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Nyckelord:
Cusum, Optimality, Power one test, Quality control, Shewhart test, Warning system
Postens nummer:
40210
Posten skapad:
2007-03-30 15:01
Posten ändrad:
2008-01-28 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007