transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Santería, Palo Monte and Abakuá: Three Afro-Cuban religious traditions

Författare och institution:
Johan Wedel (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Horizons: Perspectives on a global Africa, edited by Elisabeth Abiri and Håkan Thörn, s. 229-255
ISBN:
91-44-03685-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Santeria, Cuba, Africa, religious traditions
Postens nummer:
40166
Posten skapad:
2007-03-30 11:49
Posten ändrad:
2008-12-03 20:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007