transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A silent undercurrent: The significance of nuns' socially engaged Buddhist practice in Thailand

Författare och institution:
Monica Lindberg Falk (Institutionen för globala studier, socialantropologi & Institutionen för globala studier, asienstudier)
Publicerad i:
Tsomo, Karma Lekshe (ed.), Out of the shadows. Socially engaged Buddhist women. Delhi: Indian Books Centre,
ISBN:
8170308496
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Ytterligare information:
Postens nummer:
39313
Posten skapad:
2007-03-14 12:51
Posten ändrad:
2008-12-01 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007