transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Källornas hierarki : tankar kring tingens och textens roll i det historisk-arkeologiska arbetet

Författare och institution:
Ola W. Jensen (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Arkeologen : nyhetsbrev från Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet , 4 ( 1 ) s. 23-32
ISSN:
1400-4879
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
39306
Posten skapad:
2007-03-13 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007