transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Determinants of Sulfur Emissions from Oil Consumption in Swedish Manufacturing Industry, 1976-1995

Författare och institution:
Henrik Hammar (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Åsa Löfgren (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Working Papers in Economics (online), ISSN 1403-2465; nr 22
Antal sidor:
20
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Using a structural decomposition analysis, we analyze the causes of reduction in emitted sulfur originating from the manufacturing industry in Sweden during 1976-1995. We also analyze how policy instruments work with respect to sulfur emissions. We conclude that the sulfur tax has been important for reducing sulfur emissions. It affects energy prices, and hence substitution from heavy fuel oil (HFO) to light fuel oil (LFO), as well as substitution from oil to other energy sources. The sulfur tax also addresses sulfur emissions through a reduction of sulfur content of oil directly.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Sulfur emissions; decomposition analysis; oil consumption; manufacturing industry; sulfur tax; policy instruments; Swed
Postens nummer:
39258
Posten skapad:
2007-03-13 15:51
Posten ändrad:
2007-05-07 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007