transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tredjepartslogistik i svensk industri - en kartläggning

Författare och institution:
Peter Rosén (Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (online), ISSN 1403-3704; nr 1999-372
Antal sidor:
85
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Utgångspunkten i denna rapport är utvecklingen mot att effektivisera försörjningskedjor (supply chain) genom ett mer omfattande samarbete mellan inblandade företag. Sådana samarbeten skapar förutsättningar för en bättre samordning av planering och styrning av försörjningskedjor. Det är också en viktig åtgärd för att reducera många av de störningar som traditionellt begränsat effektiviteten. Att arbeta med tredjepartslogistik (TPL) är ett exempel på samarbeten som kan leda till sådana förbättringar. TPL-marknaden har haft en mycket starkt tillväxt under en längre tid och det finns ingenting som tyder på att denna utveckling kommer att avta. Framförallt förväntas efterfrågan på mer avancerade logistiktjänster att öka. Detta leder till allt högre krav på TPL-företagens kompetens. Uppfattning om TPL-företagens kompetens är mycket entydig i den kartläggning av den svenska TPL-marknaden som genomförts i studien. TPL-företagen är bra på att utföra operativt arbete i allmänhet och på att lösa akuta problem i synnerhet. Däremot brister förmågan i att förebygga problem och att ta fram förslag till förbättringar av logistiska system eller förslag på nya logistikkoncept. Detta faktum är problematiskt då TPL-företag ingår i många av de moderna försörjningskedjor som skapas/omstruktureras i dag. Om dessa kedjor skall utvecklas och bli effektivare krävs det att TPL-företag utvecklar de verksamheter som de ansvarar för. Detta utvecklingsarbete kräver hög kompetens inom de områden där dagens TPL-företag uppvisar brister.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Försörjningskedjor; tredjepartslogistik; effektivitet; störningar
Postens nummer:
39254
Posten skapad:
2007-03-13 17:38
Posten ändrad:
2016-03-08 09:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007