transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a Competence Management Framework - Cost Management in Competitive Dynamics

Författare och institution:
Stefan Schiller (Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (online), ISSN 1403-3704; nr 365
Antal sidor:
29
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
How to design and make cost and management control systems work in today's empowered, learning organizations has become the subject of much debate. This essay sketches a Competence Management framework that can be used to inform case study work (as well as standard statistical studies) aimed at addressing the question of how to design and use cost management system in a learning organization.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Competence management; framework; field study; cost management
Postens nummer:
39251
Posten skapad:
2007-03-13 15:57
Posten ändrad:
2007-07-04 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007