transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Welfare Implications of Peer Punishment in UnequalSocieties

Författare och institution:
Martine Visser (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Working Papers in Economics (online), ISSN 1403-2465; nr 218
Antal sidor:
7
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We show that peer sanctioning increases cooperation in public goods experiments more in unequally endowed groups than in equally endowed groups. Punishment results in a redistribution of wealth from high to low endowment players within groups.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Inequality; cooperation; punishment; public goods; welfare and poverty; social norms
Postens nummer:
39230
Posten skapad:
2007-03-14 08:14
Posten ändrad:
2007-08-07 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007