transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New Cleaners : nytt ledarskap med konsekvenser

Författare och institution:
Svante Leijon (Företagsekonomiska institutionen); Arne Söderbom (-)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (online), ISSN 1403-3704; nr 2006:411
Antal sidor:
27
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En ny städningskultur inom komplexa företagsstrukturer relateras till kontextuella förhållanden mellan institutionella ägare och företagsledningars finansiella aktieägarperspektiv. Begreppen "Lean production och Lean company" får innebörd av att gå mot ett produktionsperspektiv där styrning av verksamheter blir till förfång för utveckling av verkligt nya produkter. Från ett socialkonstruktivistiskt synsätt utgår studien diskursivt från en städningsmetafor, en makrotext om den nya managementfilosofins framväxt och företagsledningars tolkningar och meningsskapande av upplevda verkligheter. Studien visar på paradigmförskjutning mot Theory of the Firm som har inneburit kostnadsrationell verksamhetsstyrning där cleaning givit strategin legitimitet. Tendensen går mot cleaning - ett singulärt fenomen - vilket innebär slutenhet mot en komplex värld - intäktssidan synes vara långsiktigt försummad.

Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Nyckelord:
Cleaning, komplexitet, institutionellt ägande, finansiellt aktieägarperspektiv, konsolidering, lean production, Theory of the firm, plausibel förståelse, tillväxt, handlingsteori
Postens nummer:
39200
Posten skapad:
2007-03-14 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007