transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Malawi: Economic Growth, Poverty and Public Sector Reform

Författare och institution:
Dick Durevall (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
SIDA, Country Economic Report 2002:2
Postens nummer:
39076
Posten skapad:
2007-03-14 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007