transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenska nätbolags syn på nätnyttomodellen

Författare och institution:
Björn Lantz (Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (online), ISSN 1403-3704; nr 2004-403
Antal sidor:
23
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The performance assessment model for grid companies which is currently being developed by The Swedish Energy Agency has been subject to criticism in different aspects by the grid companies. This paper reports the findings from a survey where the grid companies´ attitudes towards the performance assessment model were explored. The main conclusion is that the theoretical criticism that the model has been subject to prior this study seems to be relevant in practice as well. Especially the long-run effects of the model are dubious.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Electricity distribution; regulation
Postens nummer:
39059
Posten skapad:
2007-03-14 16:47
Posten ändrad:
2007-07-04 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007