transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Project Management and Pressure for Change - exploring health care chain projects in the Swedish health care sector

Författare och institution:
Björn Trägårdh (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
The fourth IRNOP conference, Sydney, Australia, January 9-12, 2000,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
The fourth IRNOP event, Sidney, Australia (IRNOP The International Research Network on Organizing by Projects)
Postens nummer:
39032
Posten skapad:
2006-12-04 00:00
Posten ändrad:
2007-09-25 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007