transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The 'Lagged' Internationalization of Japanese Professional Business Service Firms: Experiences from the UK and Singapore.

Författare och institution:
Patrik Ström (Kulturgeografiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B, ISSN 0346-6663; nr 107
ISBN:
91-86472-50-X
Antal sidor:
270
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-12-17
Lokal:
CG-salen Handels Vasagatan 1 kl. 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16402
Postens nummer:
38914
Posten skapad:
2007-03-13 15:47
Posten ändrad:
2011-01-13 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007