transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nätverkan och regional utveckling. Om gränsöverskridande samarbete i södra Östersjöregionen och nätverkstjänsternas roll i samhällsutvecklingen.

Författare och institution:
David Rylander (Kulturgeografiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Meddelanden från Göteborgs universitets geografiska institutioner. Ser. B, ISSN 0346-6663; nr 106
ISBN:
91-86472-49-6
Antal sidor:
375
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-12-11
Lokal:
CG-salen Kulturgeografen Vasagatan 1 kl. 13-15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16386
Postens nummer:
38913
Posten skapad:
2007-03-13 15:46
Posten ändrad:
2011-01-13 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007