transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Engineering Emotion. Values as Means in Product velopment

Författare och institution:
Mikael Wickelgren (Företagsekonomiska institutionen & Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
91-7246-228-0
Antal sidor:
352
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-12-16
Tidpunkt för examination:
13.15
Lokal:
D33, Vasagatan 1
Opponent:
John K. Christiansen, Copenhagen Business School.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16708
Postens nummer:
38908
Posten skapad:
2007-03-13 15:42
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007