transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Welfare Environment and Tourism in Developing Countries

Författare och institution:
Jessica Andersson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Economic studies (online), ISSN 1651-4297 ; nr 137
ISBN:
91-88514-96-X
Antal sidor:
162
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
welfare measures, recreation, indivisible in consumption, choke price, stated preference, revealed preference, coral reefs, Zanzibar, payment vehicle, economic transition, trickle down, bargaining power, Nash bargaining solution, focal point, informal and formal rights, local institutions
Postens nummer:
38886
Posten skapad:
2007-03-13 14:53
Posten ändrad:
2007-11-06 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007