transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Boplats vid Falkenbergsmotet i Tröinge : Tröinge 6:4 m fl, Vinbergs socken, Halland. Arkeologisk utredning (Arkeologiska utredningar. UV Väst 1997:4)

Författare och institution:
Lisbet Bengtsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Riksantikvarieämbetet
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
38814
Posten skapad:
2007-03-13 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007