transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Making Sense of Business.Reorganizing Processes in Swedish Rail

Författare och institution:
Anders Edström (Gothenburg Research Institute (GRI)); Maria Tullberg (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Presented at The 3rd International Conference on Organizational Discourse: Pretexts, Subtexts and Contexts, 1999, Kings College, London,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38803
Posten skapad:
2007-03-12 19:07
Posten ändrad:
2007-11-07 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007