transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visioner om kommunala framtider

Författare och institution:
Maria Tullberg (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Presenterad vid Svenska Kommunförbundets seminarium "Strategiska Arbetsgivarfrågor" 2000 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38799
Posten skapad:
2007-03-12 18:16
Posten ändrad:
2007-11-07 13:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007