transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regional Inequality and Development: A case study of Kenya

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Ekonomiska studier / utgivna av Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ISSN 0434-2410; nr 4 [i e 5]
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1978
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
38712
Posten skapad:
2007-03-10 09:17
Posten ändrad:
2007-10-25 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007