transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trade Policy and Development: Income distributional effects in the Less Developed Countries of the US and EEC policies for agricultural commodities

Författare och institution:
Per Lundborg (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Ekonomiska studier / utgivna av Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ISSN 0434-2410; nr 9
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1982
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
agricultural policies; general equilibrium; trade policies; income distribution; less developed countries; rural-urban m
Postens nummer:
38698
Posten skapad:
2007-03-10 09:49
Posten ändrad:
2007-10-25 14:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007