transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decoupling Hierarchy and Accountability

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 1994:5
Antal sidor:
16
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
GRI
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38653
Posten skapad:
2007-03-10 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007