transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Role of LCA in Decision Making in Business - A Contextual Approach

Författare och institution:
Rolf Wolff (Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 1993:3
Antal sidor:
20
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
GRI
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38651
Posten skapad:
2007-03-10 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007