transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avreglerad elförsörjning. Ökad konkurrens och ökad effektivitet? Rapport 1

Författare och institution:
Ann Veiderpass (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Antal sidor:
34
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
elmarknaden, avreglering, DEA, effektivitet
Ytterligare information:
Projektrapport 1 (av 2) till Konkurrensverket. Dnr 105/1999.
Postens nummer:
38599
Posten skapad:
2007-03-12 13:23
Posten ändrad:
2007-08-03 08:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007