transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individer eller personal? En idéskrift om etik inom person(al)ledning

Författare och institution:
Stefan Tengblad (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen); Freddy Hällsten (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 2000:14
ISBN:
1400-4801
Antal sidor:
19
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rapporten beskriver olika former av etik inom personalledning som kommer till uttryck inom dagens arbetsliv; den organisatoriska, den ekonomiska och den personorienterade. Det huvudsakliga budskapet är att samhälliga förändringar innebär en utmaning av många etablerade former av personalledning vilket pekar på behovet av att införa en mer personorienterad ledningspraktik i företag och organisationer. Rapporten utgör en idéskrift inom forskningsprojektet "Effekter av decentraliserat/lokalt personalansvar" (EDEPA) som finansieras av Rådet för Arbetslivsforskning under perioden 1999-2001.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
38589
Posten skapad:
2007-03-12 09:11
Posten ändrad:
2009-04-28 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007