transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Short- termism does not seem to effect decisions in Swedish industry on Research & Development - yet.

Författare och institution:
Petra Adolfsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Ulrika Holmberg (Gothenburg Research Institute (GRI)); Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Antal sidor:
30
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
GRI
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38536
Posten skapad:
2007-03-12 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007