transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Career in International Management- What can we say about future role expectations?

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Stefan Tengblad (Gothenburg Research Institute (GRI))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GRI-rapport, ISSN 1400-4801; nr 1996:8
Antal sidor:
28
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
GRI
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38508
Posten skapad:
2007-03-12 19:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007