transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Infrastruktur och regionförändringar - Regionförstoring och lokal tillgänglighet : målkonflikter i praktisk politik.

Författare och institution:
Bo Hansson (Kulturgeografiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Choros - Kulturgeografiska institutionen, ISSN 0347-8521; nr 2003:1
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38452
Posten skapad:
2007-03-12 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007