transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Great Divide: Inequality and punishment in the provision of public goods

Författare och institution:
Martine Visser (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Inequality, heterogeneity, cooperation, punishment, linear public goods, public goods, experimental economics,
Postens nummer:
38438
Posten skapad:
2007-03-12 16:27
Posten ändrad:
2007-05-05 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007