transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Göteborg möter världen: En utvärdering av flyktingguideprojektet vid SDN Gunnared

Författare och institution:
Lisa Åkesson (Socialantropologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Integrationsverket
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Flyktingguideprojektet (FGP) vid SDN Gunnared startade i januari 2003. Projektets huvudsakliga verksamhet består i att erbjuda nyanlända flyktingar en guide in i det svenska samhället. Flyktingguiderna är svenskar eller etablerade invandrare som ideellt engagerar sig i projektet.

Utvärderingen visar att både guider och flyktingar överlag är nöjda med sitt engagemang i FGP, och får mycket ut av att delta i projektet. Majoriteten av flyktingarna i de undersökta matchningarna har fått förbättrade kunskaper om/eller kontakter med arbetsliv och utbildningssystem. Vidare har deltagandet varit betydelsefullt för självkänslan. Genom FGP har flyktingarna lärt känna en representant för majoritetssamhället som ser deras kapacitet och förmåga. Guiderna har fått nya vänner, ett mer mångsidigt umgängesliv och nya insikter dels om internationella förhållanden och dels om Sverige som mottagarland. Intervjuerna visar vidare att de "krockar" som emellanåt uppstår mellan guider och flyktingar i allt väsentligt rör genus-/könsrelaterade frågor.

Utvärderingen rekommenderar beslutsfattare att permanenta projektets verksamhet och ge det en mer central placering i den kommunala organisationen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
flyktingar, flyktingmottagning, Göteborg, Angered
Ytterligare information:
Hela rapporten (Integrationsverket)
Postens nummer:
38427
Posten skapad:
2007-03-09 12:04
Posten ändrad:
2008-12-05 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007