transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gravarna berättar om människor bakom fynden

Författare och institution:
Tore Artelius (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Populär arkeologi, 16 ( 1 ) s. 13-14
ISSN:
0281-014X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
38410
Posten skapad:
2007-03-08 16:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007