transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Ett ryskt självmål?"

'A Russian idiolect?"

Författare och institution:
Arne Hult (Institutionen för slaviska språk); Hans-Jörgen Winqwist (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
Gusli: Slavica & Cetera. Donum natalicium Olavo Paulsson Sexagenario edidit C.F. Gildea, 8 s. 45-54
ISBN:
ISBN 91-86094-44-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborgs universitet, Institutionen för slaviska språk
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk ->
Ryska språket
Nyckelord:
Old Russian, Old Believers
Postens nummer:
38394
Posten skapad:
2007-03-09 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007