transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förtroendefulla kläder: Omdefinitionen av svenska klädföretags leverantörsansvar (1995-2005)

Författare och institution:
Niklas Egels-Zandén (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
I Johansson, Inga-Lill, Solli, Rolf och Jönsson, Sten (Red.), Värdet av Förtroende. Lund: Studentlitteratur., s. 221-244
ISBN:
91-44-02142-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lund: Studentlitteratur
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Centre for Business in Society
Postens nummer:
38385
Posten skapad:
2007-03-08 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007