transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vice Lists and Deviant Masculinity: The Rhetorical Function of 1 Corinthians 5:10-11 and 6:9-10

Författare och institution:
Fredrik Ivarsson (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Mapping Gender in Ancient Religious Discourse, ed. Todd Penner and Caroline Vander Stichele, s. 163-184
ISBN:
ISBN-10: 90 04 15447 7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brill
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Nya testamentets exegetik
Nyckelord:
Paul, Corinthians, gender, masculinity, vice lists, homosexuality
Postens nummer:
38373
Posten skapad:
2007-03-08 08:31
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007