transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"The Doomed Souls - Some Observations on Dimitar Dimov's Novels"

Författare och institution:
Arne Hult (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
Slavisk filologi. Studier i språk, litteratur och kultur tillägnade Bengt A. Lundberg under redaktion av Carl Fredrik Gildea, s. 99-115
ISBN:
ISBN 91-86094-35-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborgs universitet, Institutionen för slaviska språk
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
Nyckelord:
Bulgarian literature
Postens nummer:
38359
Posten skapad:
2007-03-07 12:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007