transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ursprungsfolk i Latinamerika riskerar att förlora sina egna språk och många saknar demokratisk delaktighet

Författare och institution:
Dan Rosengren (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Anförande vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 2006-09-06,
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
n.a.
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Ursprungsfolk, Latinamerika
Postens nummer:
38352
Posten skapad:
2007-03-07 10:52
Posten ändrad:
2008-06-23 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007