transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hållbart ledarskap i sjukvården - Utveckling av ledarskap och stödstrukturer ur individ- och organisationsperspektiv

Författare och institution:
Lotta Dellve (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
ISBN:
91-631-9031-1
Antal sidor:
53
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University och Västra Götalandsregionen
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Hållbart, ledarskap, sjukvård
Postens nummer:
38346
Posten skapad:
2007-03-07 09:37
Posten ändrad:
2010-11-24 09:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007