transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Being and post-processual archaeological thinking : reflections upon post-processual archaeologies and anthropocentrism

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GOTARC. Serie C, Arkeologiska skrifter, ISSN 0282-9479; nr 15
ISBN:
91-85952-54-0
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
38319
Posten skapad:
2007-03-06 11:28
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007