transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att möta "det andra" : upplevelser från en exkursion till Lettland 2-8/10 1995

Författare och institution:
Ola W. Jensen (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Håkan Karlsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Arkeologi över gränser : möten mellan lettisk och svensk arkeologi. Red. O. W. Jensen, H. Karlsson & A. Vijups (GOTARC. Serie C. Arkeologiska skrifter, 17), s. 145-168
ISBN:
91-85952-60-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
38309
Posten skapad:
2007-03-06 10:49
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007