transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Talks on Tracks - Debating Urban Infrastructure Projects

Författare och institution:
Hervé Corvellec (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Studies in cultures, Organizations and Societies. Harwood academic publishers., 7 ( 1 ) s. pp. 25-53
ISSN:
1024-5286
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
38287
Posten skapad:
2007-03-05 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007