transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On assessing multivariate normality

Författare och institution:
Thomas Holgersson (Institutionen för statistik)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
38268
Posten skapad:
2007-03-08 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007