transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-Term Consequences of Plant Closure

Författare och institution:
Marcus Eliason (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Plant closure; Displaced workers; Mortality; Unemployment; Employment; Scarring; Linked employer-employee data
Postens nummer:
38262
Posten skapad:
2007-03-08 09:20
Posten ändrad:
2007-05-07 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007