transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Labor Migration, Policy Reform and Growth in Transition Economies

Författare och institution:
Calin Rechea (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
38259
Posten skapad:
2007-03-08 09:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007