transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arguing your case on principles of management in a merger context

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Airi Rovio-Johansson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Gary Kokk (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Paper presented at the International the SAM/IFSAM Vllth World Congress, Göteborg, Sverige.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38245
Posten skapad:
2007-03-08 18:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007