transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Argumentative Strategies - The Case of the Swedish Wind Energy Sector

Författare och institution:
Hervé Corvellec (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Euram 2005, EURAM 2005, May 4-7th 2005, Munich (Germany),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
38232
Posten skapad:
2007-03-08 18:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007