transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eco corridors: about the role of nature in creating a happy and meaningful working life

Författare och institution:
Per Forsberg (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Asia-Pacific Researchers in Organization Studies (APROS) 11th International Colloquium, December ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
38218
Posten skapad:
2007-03-13 07:53
Posten ändrad:
2007-05-07 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007