transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rationality and Micro Processes in Management Learning

Författare och institution:
Lars Erik Norbäck (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring); Torbjörn Stjernberg (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring); Axel Targama (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
17th Nordic Conference on Business Studies in Reykjavik 14-16 of August 2003,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
38195
Posten skapad:
2007-03-08 16:41
Posten ändrad:
2007-09-21 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007