transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a Future-oriented Interactive Research. The need for deliberating about future states and power consequences.

Författare och institution:
Christian Jensen (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle); Björn Trägårdh (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
Paper for the SIRA and Växjö University Conference on "Interactive Research challenges for the Academy", Nov. 27-28 2003. Växjö,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
38191
Posten skapad:
2007-03-09 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007